Kompensation ved forsinkelser

  • Written by:

EU domstolen har afsagt en kendelse, som vil ændre fundamentalt ved fortolkningen af flypassagerernes rettigheder. Fremover skal der nemlig også udbetales kompensation ved forsinkelser, hvilket er nyt i forhold til den hidtidige tolkning.

Hidtil har man fået lidt at spise og drikke ved en forsinkelse, og kompensation er kun kommet på tale ved overbookinger og aflysninger. Det er der nu afsagt dom om, så også forsinkelser udløser kompensation.

Hvis flyet er forsinket på grund af dårligt vejr eller en konflikt, som flyselskabet ikke har andel i, så kommer kompensation ikke på tale. Det er værd at bide mærke i, at en teknisk fejl ved et luftfartøj ikke anses for at være en “usædvanlig omstændighed”, der fritager flyselskabet for pligten til at yde kompensation, med mindre “fejlen skyldes begivenheder, der på grund af fejlens karakter eller oprindelse ikke er et led i det berørte luftfartsselskabs sædvanlige aktivitetsudøvelse og ligger uden for luftfartsselskabets faktiske kontrol.” (Kilde: De Europæiske Fællesskabers Domstol)

Passagererne har sågar ret til kompensation selvom flyselskabet sætter dem på en anden afgang, hvis de samlet set bliver så meget forsinket, at det overskrider EU-direktivets grænser. Reglerne er som følger:

– På flyvninger på op til 1500 km skal du være over to timer forsinket
– På flyvninger på over på 1500-3500 km (og alle flyvninger på over 1500 km indenfor EU) skal du være over tre timer forsinket
– På alle andre flyvninger skal du være mere end fire timer forsinket

Disse regler gælder alle rejser FRA lande i EU, samt flyvninger på EU-flyselskaber TIL EU.

Se detaljer om dommen her